SİTE SAYFALARI
ANA SAYFA
SINIF OYUNLARI
EĞİTİCİ OYUNLAR
4 İŞLEM OYUNLARI
EĞİTİM DÖKÜMANLARI
CANLI SATRANÇ OYNA
ZİYARETÇİ DEFTERİ
EĞİTSEL OYUNLAR
HALK OYUNLARI
ONLİNE TESTLER 1
ONLİNE TESTLER 2
ONLİNE TESTLER 3
TV RADYO MÜZİK
FAYDALI LİNKLER
FAYDALI BİLGİLER
ÇOCUK ŞARKILARI
OKUL ŞARKILARI
TGRT BELGESEL
İSLAM İLMİHALİ
HADİSLER - SÖZLER
TEMEL DİNİ BİLGİLER
ONLİNE KUR'AN DİNLE 1
KUR'AN-I KERİM MEALİ
NAMAZ KILMAYANLAR
KUR'AN MUCİZELERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
ESMA-ÜL HÜSNA
ANİMASYONLAR
ETKİNLİKLER 1-5
DİLBİLGİSİ - İMLA
ÖĞRETMENLER İÇİN
İNGİLİZCE SINAVLAR
COĞRAFİ BÖLGELERİMİZ
İNGİLİZCE ŞARKILAR
SUNULAR VİDEOLAR
SAĞLIK İLKYARDIM
TRAFİK DEPREM
SESLİ MASALLAR
BİLGİ DAMLALARI
LOZAN ANTLAŞMASI
KOMİK BİLMECELER
BELİRLİ GÜNLER
100 TEMEL ESER
SINIFIM-OYUNLAR
TRAFİK İŞARETLERİ
OKULUM KIZILCASÖĞÜT
DERS SİMİLASYONLARI
KARNE GÖRÜŞLERİ
PRATİK BİLGİLER
ÇİZGİ FİLM TV
BİLİM ADAMLARI
FLASH UYGULAMALAR
SAAT GÜNÜN SÖZÜ
FİLM SAHNELERİ
BİLGİ DAMLALARI

Tarihten bilgi damlaları  

GÖZ DOKTORLARININ ÖNCÜSÜ: HUNEYN BİN İSHAK
 809-873 yılları arasında yaşayan Huneyn bin İshak gözle ilgili ilk tıp kitabını yazan, çağın en büyük ilim adamlarından birisidir.Aynı zamanda, Yunanca'dan yaptığı tercümelerinden dolayı "mütercimlerin en başta geleni" unvanını da alan büyük bir mütercimdir.
Avrupa'da Joannitius adıyla tanınan Huneyn bin İshak, özellikle tıp alanında yazdığı "Göz hakkında 10 risâle" adlı eseriyle, 18. yüzyılın sonuna kadar, göz doktorluğunun temelini teşkil etmiştir.
Daha 15 yaşındayken bütün gayretiyle Yahya bin Mâseveyh'in derslerini dinlemeye başladı. Fakat ardı arkası kesilmeyen sorular soran birisi oluşu, hocası tarafından kovulmasınına neden oldu. Ama bu kovulma onu yıldırmak şöyle dursun ilme olan merakını daha daha da kamçıladı. Ve kendisini kovan hocasını çok gerilerde bırakarak devrin en meşhur doktoru oldu. Öyle ki devrin halifesi Mütevekkil'in özel doktoru oldu.
Huneyn, doktorluğunun yanı sıra ilim dünyasında mütercimliğiyle de şöhret bulmuştur. Eski devirlerin büyük doktoru Yunanlı Galen'in eserlerinin tamamını tercüme etmiştir. Ayrıca Aristo ve Eflatun'un eserleriyle Yunanca Tevrat'ı da tercüme etti.


ATOM BOMBASI FİKRİNİN MUCİDİ:CABİR BİN HAYYAM
Bundan 1200 yıl kadar önceydi.Zamanın en büyük üniversitelerinden olan Harran Üniversitesi Başmüderrisi bütün heybetiyle, zihinlerde şimşekler çakan, herkesi hayrette bırakan, gerçek mahiyette ancak asırlar sonra anlaşılabilecek buluşunu açıklıyordu.
"Maddenin en küçük parçası olan 'cüz-ü lâ yetecezzâ'da (atom) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağını söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güçmeydana gelir ki, Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah'ın kudret nişanıdır."
Öğrencileri dehşete düşüren bu fikrin sahibi Câbir bin Hayyan'dan başkası değildi. Ortaçağ kimyasında en büyük ismi olan Câbir bin Hayyan bir Türk'tür.Razi,İbni Sina gibi islam bilginleri onu anarken "üstadlar üstadı" derler.
721-805 yılları arasında yaşayan Cabir modern kimyanın babası sayılır.Kendisine irili ufaklı 2000'den fazla eser isnad edilsede, kimya, fizik, tıp, astronomi ve felsefe alanında çok hizmetleri olmuştur.


ORTAÇAĞIN EN BÜYÜK BOTANİKÇİSİ: İBNİ BAYTAR

1190-1248 yılları arasında yaşayan İbni Baytar ortaçağın en büyük botanikçi ve eczacısıdır. Bitki ve ilaçlardan bahseden eserleri 16. yüzyıla kadar temel botanik kitapları olarak kabul edilmiştir.
Bıkma usanma bilmeyen bir gayretle bir çok bölgelerdeki bitkileri tetkik eden İbni Baytar 1400 civarında bitki ve ilacın listesini ilim dünyasına hediye etmiştir.
Endülüs'te dünyaya gelen İbni Baytar daha 20 yaşına gelmeden bitkilerle ilgili incelemelerde bulunmak için Kuzey Afrika'ya seyahate çıktı. Fas, Cezayir, Tunus, Trablus gibi çeşitli ülkelerde incelemeler yaptı. Daha sonra Suriye ve Anadolu'da araştırmalarına devam etti.
Bu seyahat ve incelemelerinden sonra, bitkilerle ilgili iki kıymetli eserini ilim dünyasına kazandırmıştır. Bu eserlerden Evdiyet'ül Müfrede (Basit İlaçlar) diye tanınan eser, bitki, hayvan ve madenlerden yapılan ilaçları alfabetik bir sırayla ele almaktadır.Eser Batı farmakolojisine doğrudan tesir etmiştir. Rönesansı da aşqarak 19. yüzyılın ortalarına kadar kendini kabul ettirmiştir.


OTOMATİK SİSTEMİN KURUCUSU:CEZERÎ
1205-1206 yıllarıydı. Bitr Türk bilgini herkesi hayretlerde bırakan mekanik makineler yapıyordu. Kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler buluşlarından sadece birkaçıydı.Kendisinden 6-8 asır sonra yapılacak bazı mekanik araçlara buluşlarıyla öncülük ediyordu.

Bu büyük başarıların sahibi, 32 yıl Artukoğulları sarayında mühendislik yapan Ebu'l-İz Cezeri'dir.

Bir gün Cezeri eserlerinden birini zamanın hükümdarına takdim eder. O zamana kadar görülmemiş bir robot yapmıştır. Robot otomatik olarak hareket ediyor, kendi kendine bazı işler yapıyordu. Hükümdar bu eseri görünce hayretten hayrete düştü ve şöyle dedi:
"Dünyada eşi bulunmayan bir şey yaptığın bu emeğin boşa gitmeyecektir.Bana bütün yaptıklarını gösteren bir kitap yaz.

Bu emir üzerine Cezeri, halen bir kopyası Topkapı sarayında bulunan meşhur "Kitabü'l-Hiyel'"i kaleme aldı. Kitapta havuz ve fıskiyelerin yapılışı, kuyulardan su yükselten aletler, müzik otomatları gibi konular çok geniş bir biçimde işlenmiştir.

 

İstiklal Marşı'nın Kabulü

Millî Mücadele’nin devam ettiği yıllarda, Millî Eğitim Bakanlığı, İstiklâl Marşı için bir yarışma açtı ve birinciye para verileceğini ilan etti. Bu yarışmaya 724 şair katıldı. Gelen şiirler incelenince hiçbirinin isteğe uygun olmadığı görüldü. Bunun üzerine İstiklâl Marşı’nın sözleri, doğrudan doğruya ve para verilmemek şartıyla kabul eden Mehmet Akif’e ısmarlandı.

Millet Meclisi üyeleri, 12 Mart 1921’de, İstiklâl Marşı’nı Millî Eğitim Bakanı Suphi Tanrıöver’den dinledi ve alkışlar arasında kabul etti. Aynı zamanda; 12 Mart tarihi, 2007 yılında TBMM tarafından, İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişi ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak kabul edildi.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

 

Çanakkale Savaşın'dan

 Çanakkale Savaşı'nın en kanlı sahneleri yaşanıyordu... Kocadere köyüne büyük bir "Sargı evi" kuruldu. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Sivaslı, çok sayıda yaralı buraya getiriliyor ve tedavi ediliyordu.

Yaralı kahraman erlerden biri de Lapseki'nin Beypaş köyünden Halil'di. Yarası çok ağırdı. Nefes alıp vermesi gittikçe zorlaşıyordu. Kesik kesik kelimelerle komutanına:

- Komutanım! dedi. Ölme ihtimalim çok. Şu yazılı notumu arkadaşıma ulaştırın!.. Ben köylüm Lapsekili İbrahim Onbaşından bir Mecidiye borç aldıydım. Kendisini bir daha göremedim. Belki ölebilirim... Borçlu ölürsem söyleyin hakkını bana helâl etsin...

Komutan çok duygulandı. Kırmızıya boyanmış alnını eliyle silip saçını okşarken cevap verdi:

- Sen merak etme evlâdım.

Ve... Kahraman er Halil, biraz sonra komutanının kolları arasında şehit oldu...

Sargı evine sürekli yaralılar getiriliyor, bunlardan çoğu daha buraya ulaşmadan şehit düşüyordu. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılıyordu.

Fazla zaman geçmedi. Komutana yeni bir künye ve yanında bir not ulaştı.

Komutan daha gözyaşlarını silememişti. İçinde bir not bulunan kağıdı açıp okuyunca, olduğu yere yığılıp kaldı. Ellerini yüzüne kapatıp hüngür hüngür ağlamaya başladı.

O kağıttaki not şöyleydi:

"Ben Beypaş köyünden arkadaşım Halil'e bir Mecidiye borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin. Ben hakkımı helâl ettim..."

 

Kervansaraylar

   Evliya Çelebi, Seyahatnâmesinde Osmanlılar zamanındaki vakıflardan bahsederken, yolcuların dağ başında misafir olup, bedavadan yiyip içtikten sonra, sabah kalkıp yine yollarına devam ettiklerini şöyle anlatır: Bu vakıf kervansarayların kapıları akşama kadar açık durur. Ortalık karardıktan sonra kapılar kapanır, vakıf sahibinin vazifelendirdiği kapıcılar, kapının arkasında yatarlardı. Gece bir yolcu geldiğinde, kapıları açıp kim olduğuna bakılmadan yolcuyu içeri alırlar; vakıftan, hayvan sahibinin hayvanına yem, kendilerine de yemek çıkarırlardı. Fakat gece içeri gireni bir daha dışarı bırakmazlardı.
Sabah olduğu zaman duâlarla kapılar açılır, yolcular hazırlanırdı. Bu sırada kervansarayın misafirleri arasında dolaşan bir görevli şöyle bağırırdı: "Ey Ümmet-i Muhammed! Maldan, candan, elbiseden eksiği olanlar var mı?"           Bu soruya, kervansarayda misafir olan yolcular; "Hiçbir eksiğimiz yoktur. Her şeyimiz tamamdır. Allah vakıf sahibinin hayrını kabul etsin. Hayatta ise kendisine selâmet, vefât etmişse rahmet eylesin!" derler, kapılar açılır, görevliler; "Öyleyse, Allah, giden ümmet-i Muhammed'e selâmetler, kalanlara ise rahatlıklar versin!"derlerdi. Daha sonra kapıdan yolcuları uğurlayan kervansaray bekçileri; "Ey din kardeşlerimiz! Yolunuzda durmayın! Sizi namazınızdan alıkoyanlarla arkadaşlık etmeyin! Her yüzünüze güleni dost sanıp da, ibâdetinizden kalmayın! Haydi, Hak yardımcınız olsun, güle güle uğurla gidin!" derlerdi.

 

Endülüs Devleti

İspanya'daki sonuncu İslâm devleti olan Endülüs Arap Devleti, 2 Ocak 1492'deİspanyollar'ın eline geçti. Hıristiyan İspanyollar, Endülüs Devleti'ni yıkınca, görülmemiş bir vahşet ile, ilim merkezi olan Endülüs'teki müslümanları yok ettiler. Sonra da eşsiz sanat eserlerini tahrip ettiler. Bu sırada Avrupa'nın en büyük ve medenî şehri olan Gırnata, feci yağmalara mâruz kaldı. Dünyanın en büyük kütüphanelerinden olan ve birkaç yüzbin kitabı bir araya getiren Gırnata Kütüphanesi'nin kitapları, Kardinal Cisneros'un emri ve Kral ile Kraliçe'nin tasvibiyle şehrin büyük meydanında tamamen yakıldı. Bu kitapların mühim kısmı, yeryüzünde tek nüsha idi.
Halbuki, Müslümanlar, medeniyeti İspanya'dan Avrupa'ya soktu. Fas, Kurtuba ve Gırnata Üniversitelerini kurup, batıya ilim ve fen ışıklarını yaydı. Hıristiyanlık âlemini uyandırıp, bugünkü müsbet ilerlemenin temelini attı. Dünya yüzündeki ilk üniversite, Fas'ın Fez şehrinde bulunan Keyruvan üniversitesidir. Endülüs Sultanı Üçüncü Abdurrahman, Kurtuba'da Dünyanın İlk Tıp fakültesini kurdu. Bu fakülteye Avrupa'nın kralları bile tedâvi için gelirlerdi.

 

Nene Hatun

  Türk kadınının kahramanlık sembolü olan Nene Hatun, 1857’de Erzurum'da doğdu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar, Erzurum'a kadar gelmişlerdi. Şehrin savunması sırasında Erzurumluların kadınlı erkekli yaptığı mücadele, tarihin şanlı sayfaları arasındadır. 

Aziziye Tabyasını geri almak için taş, sopa, kazma, kürekle gırtlak gırtlağa yapılan mücadeleye Nene Hatun da çocuklarını evde bırakarak katılmıştı. Nene Hatun’un oğlu da Çanakkale’de şehit olmuştur. 1955’deki Anneler Günü’nde, “Anneler Annesi” seçilen Nene Hatun, aynı sene 98 yaşında vefât etti.

DÜNYA TARİHİ KRONOLOJİSİ                   Derleyen:Nezaket Bolat      

İ.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş 
İ.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş 
İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu 
İ.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları dolayları, yazılı kayıtların başlayışı 
İ.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını 
kolaylaştıran koşulların oluşması. 
İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı. 
İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması. 
İ.Ö. 1300 dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması. 
İ.Ö. 1000 yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu. 
İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri. 
İ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması 
İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası 
İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı. 
İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi 
İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması 
İ.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi 
İ.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi. 
İ.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi 
İ.S. 70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar 
İ.S. 193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması. 
İ.S. 372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri 
İ.S. 378-511, Roma imparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi 
İ.S. 410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları. 
İ.S. 451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi, 
İ.S. 453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması 
İ.Ö. 552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi. 
İ.S. 565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı. 
İ.S. 568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri. 
İ.S. 572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi 
İ.S. 600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması. 
İ.S. 622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü. 
İ.S. 632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı, 
İ.S. 632, Hz. Muhammed'ön ölümü 
İ.S. 636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması 
İ.S. 641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri 
İ.S. 642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri. 
İ.S. 651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi 
İ.S. 651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri. 
İ.S. 711, Vizigot krallığının sona ermesi. 
İ.S. 711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi 
İ.S. 715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri 
İ.S. 717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları 
İ.S. 750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi 
İ.S. 751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı. 
İ.S. 756, baskı aygıtının Çin'de bulunuşu. 
İ.S. 800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi. 
İ.S. 800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması. 
İ.S. 831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri. 
İ.S. 840, Uygurların yıkılışı 
İ.S. 845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi 
İ.S. 900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları. 
İ.S. 900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı. 
İ.S. 989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçişi. 
İ.S. 1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı 
İ.S. 1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması. 
İ.S. 1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi 
İ.S. 1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması. 
İ.S. 1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri. 
İ.S. 1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı. 
İ.S. 1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi 
İ.S. 1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı. 
İ.S. 1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi. 
İ.S. 1096-1099, Birinci Haçlı Seferi. 
İ.S. 1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı. 
İ.S. 1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması. 
İ.S. 1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi 
İ.S. 1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı. 
İ.S. 1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri. 
İ.S. 1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri 
İ.S. 1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar. 
İ.S. 1347-1351, Avrupa'da Veba salgını 
İ.S. 1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı. 
İ.S. 1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları. 
İ.S. 1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri. 
İ.S. 15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması. 
İ.S. 1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması 
İ.S. 1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri. 
İ.S. 1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları, 
İ.S. 1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi. 
İ.S. 1492, Kolomb'un okyanusu aşması 
İ.S. 1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi 
İ.S. 1500, İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması 
İ.S. 1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması 
İ.S. 1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi" 
İ.S. 1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın islam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi 
1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi 
1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya 
başlamaları, 
1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı. 
1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi 
1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi 
1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları, 
1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması 
1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları 
1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması. 
1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi 
1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması, 
1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi. 
1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması. 
1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi 
1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi 
1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması. 
1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması. 
1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasbburglular ile işbirliğine girişimleri. 
1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları 
1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları 
1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi 
1590, dolayları mikroskopun icadı. 
1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı 
1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı 
1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması 
1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları 
1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması 
1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması 
1608 dolayları, teleskopun icadı 
1618-1648, Otuz Yıl Savaşları 
1620, ingilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları 
1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları 
1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması 
1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası 
1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri, 
1642-1648, İngiliz iç savaşları 
1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları. 
1648, Fransız üstünlüğünün başlaması 
1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması 
1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi 
1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi 
1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı 
1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem 
1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları 
1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması 
1696, Petro'nun Türklere karşı başarısı 
1700-1721, Petro'nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi 
1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları 
1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu 
1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi. 
1745, Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması 
1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması. 
1763, İngiltere'nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması. 
1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması. 
1772, Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri. 
1774, Safevi imparatorluğunun dağılması 
1774-1778, İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi 
1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı 
1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux'un toplanması 
1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille'e saldırması 
1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi. 
1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması 
1793, Polonya'nın ikinci bölüşülmesi 
1794, Robespierre'in öldürülmesi 
1795, Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi 
1799, Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi 
1803, Sırpların Osmanlı'ya başkaldırması, 
1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması 
1812-1815, Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması 
1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması 
1821-1830, Yunan devrimi 
1830, Cezayir'in Fransızlarca işgali 
1833, Köleliğin, Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması 
1839-1841, Afyon Savaşı 
1839, Tanzimat Fermanı'nın ilanı 
1840, posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu 
1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı 
1847, Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet 
olarak kurulması 
1848 devrimleri 
1848, Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması. 
1848-1852, Fransa'da, III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi 
1854, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı. 
1854, Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması 
1856, Islahat Fermanı'nın ilanı 
1859, İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi 
1859, Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması 
1861-1865, Amerikan iç savaşı 
1863, ABD'de köleliğin kaldırılması ; 
1869, Süveyş Kanalı'nın açılışı 
1870-1871, Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması 
1871, Almanya'nın, Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi 
1878-1908, Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi 
1885, Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması 
1888, köleliğin Brezilya'da kaldırılması 
1889, İkinci Enternasyonal'in kuruluşu 
1889, Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması 
1893, Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması 
1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi 
1901, Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması 
1903, Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması 
1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi 
1905, Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması 
1906, Rusya'nın, parlamenter organa sahip olması 
1908, Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri 
1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları 
1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması. 
1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması 
1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması. 
1914, Panama Kanalı'nın açılması   
1914-1919, Birinci Dünya Savaşı 
1915, Japonlar'ın, Çin'deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları. 
1917, 6 Nisan, ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı, 
1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi, 
1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri. 
1918-1920, Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş 
1919, Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri. 
1919, barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması 
1921, Çin Komünist Partisi'nin kurulması 
1922, Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi 
1922, Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi 
1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması 
1925, Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması. 
1925, Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip, Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi 
1929, New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi 
1930'lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı 
1930'lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in "New Deal" politikası 
1931, Japonların Mançurya'yı istila etmesi 
1932, Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması 
1933, New Deal politikasının başlatılması 
1933, Haziran, Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi. 
1934, Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu 
1938 Eylül, Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi 
1939, 1 Eylül, Hitler'in Polonya'ya saldırması 
1939-1945, İkinci dünya Savaşı 
1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri   
1941, 22 Haziran, Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması 
1942, Kasım'ı 1943 Şubat'ı, Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri 
1943, Temmuz'u, Mussolini'nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya'nın savaştan çekilmesi. 
1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması 
1945, 1 Mayıs, Hitler'in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları. 
1945, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması 
1946, Türkiye'de çok partili hayata geçiş 
1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması 
1947, Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi 
1947, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı 
1947, Truman Doktrini 
1948, Ghandi'nin öldürülmesi 
1948 (ve 1956, 1967, 1973) İsrail-Arap savaşları 
1949, NATO'nun kurulması 
1949, komünistlerin, Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri 
1949, ilk Rus atombombası denemesi 
1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı 
1953, Kore Savaşı'nda ateşkes 
1953-1954, Rusların, Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları 
1954, Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması 
1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları  
1956, Süveyş bunalımı 
1957, Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması 
1957, Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu 
1957, Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması 
1958, Suriye ile Mısır'ın birleşmesi 
1961, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması 
1962, Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi 
1962, ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu 
1964, Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı 
1966, De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi. 
1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı 
1969, ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları 
1970, Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması 
1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları 
1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi. 
1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması 
1978, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması. 
1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması 
1979 İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi 
1979, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi 
1980-1988, İran-Irak savaşı 
1981, Ocak, Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması 
1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi 
1986, Ocak, İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması 
1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi 
1988, Nisan, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması 
1989, Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi 
1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması 
1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi 
1990, Ağustos, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi 
1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi 
1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması 
1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları 
1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi...                                               
2003 ABD’nin Irak’ı işgali


kaynak:http://bucatarih.sitemynet.com/kronoloji/dunya.html


yukarı                                                                yukarı                                                         yukarı
............................................................................................................................................................................................................................................

YÜKSEL UĞURLUOĞLU 03.10.2012
Açılır Menü

GoogleAralık 2018
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31

Konu Anlatımları

Yazılı Soruları 4-8

HTML KODLARI

DİNİ BİLGİLER

Matematik Testler

İl İl Türkiye'miz

Rüya Tabirleri

TGRT BELGESEL

DUYURULAR - LİNKLER
Sayın ziyaretçiler
telif hakkı olan dosyaları lütfen sitemizin ziyaretçi defterine yazınız.
Linkler
Kızılcasöğüt İlkokulu
Kızılcasöğüt Ortaokulu
3.Dünya Savaşı
İlginç Bilgiler
Said Alpsoy
TGRT FM YAYIN ARŞİVİ

LİNKLER
HZ.MUHAMMED (SAV)......
ÇİVRİL'İN HAVA DURUMU
RESİMLERİM........ MYNET

BİLGİ YARIŞMASI 1......2..
ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE.
MÜZİKSİZ İLAHİLER .........
TGRT FM DİNLE
...........................................................
Bugün 40 ziyaretçi (114 klik) burdaydı !
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=